top of page

PRAKTICKÉ NÁPADY PRE CENTRUM

Belveder

 • Vybudovanie osvetlenia na ceste medzi Belvederom a Mammacentrom sv.Agáty 

Centrum

 • Všeobecné odpadkové koše pre separovaný odpad ( sklo, plasty, papier,) 

 • Odpadkové koše na chodníku pred Gymnáziom Andreja Sládkoviča

Fortnička

 • Väčšia bezpečnosť ( viac hliadok polície a kamerový systém mesta)

 • Orezávanie a výrub stromov zasahujúcich do bytoviek

 • Rekonštrukcie chodníkov na uliciach Terézie Vansovej a Martina Rázusa. 

 • Oprava cesty na konci ulice Martina Rázusa

 • Úprava odpadového kanálu pri Martina Rázusa 38

 • Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Terézie Vansovej a Martina Rázusa

IMG_5501.JPG

Graniar

 • Cestné komunikačné prepojenie Graniara a odľahčovanie premávky

 • Zimná údržba cesty a schodov na Graniar

 • Zavedenie spoja mestskej hromadnej dopravy

 • Zavedenie optického pripojenia

 • Osadenie dopravného značenia na Školskej a Muškátovej ulici

Karlovo

 • Zavedenie obytnej zóny a zníženie maximálne rýchlosti na 30 km/h na uliciach Dobšinského, Hečkova a Ľuda Ondrejova.

 • Oprava chodníkov a cesty na ulici Ľuda Ondrejova

 • Výrub briez a nová výsadba pri Ľuda Ondrejova 1

Severná

 • Zavedenie obytnej zóny a zníženie maximálne rýchlosti na 30 km/h

 • Dohliadnuť na dobudovanie protihlukovej steny pri obchvate

IMG_6114.JPG

Severná

 • Výstavba nových parkovacích miest pre obyvateľov

 • Rekonštrukcia nekvalitného ihriska " na asfalte", aby bolo bezpečné

 • Väčšia bezpečnosť ( pravidelné hliadky a kamerový systém mesta)

 • ​Hľadanie možnosti využitia budovy škôlky

 • Na vybraných miestach zavedenie obytnej zóny a zníženie rýchlosti

Sídlisko

 • Rekonštrukcia chodníku medzi Parkom SNP a Námestím Slobody.

 • Rekonštrukcia a údržba chodníku na Triede SNP

bottom of page