top of page

MESTO KTORÉ POČÚVA

Obyvatelia musia mať pocit, že mesto počúva ich názory a považuje ich za dôležité. Som presvedčený o tom, že obyvatelia najlepšie vedia, čo je potrebné vylepšiť a zmeniť, aby sa nám tu žilo lepšie. Ak sa chceme cítiť v našom meste dobre a bezpečne, musíme pracovať na vzájomnej dôvere medzi mestom a jeho obyvateľmi. Základom je efektívna a úprimná komunikácia.

 

V histórii mesta došlo častokrát k výstavbe alebo realizácii projektov, ktoré nedostatočne zohľadnili názory a pohľad obyvateľov či širokej a odbornej verejnosti. Obyvatelia sa cítili obídení a nevypočutí. Nemalo by to byť len mesto, ktoré ako jediné má “ patent na rozum” a moc rozhodovať o dôležitých a významných projektoch, ktore zasahujú do podoby a budúcnosti Banskej Bystrice. Okrem toho komunikácia mesta by nemala byť len o primátorovi a budovaní jeho pozitívneho imidžu. 

 

Preto sa budem snažiť o zapájanie obyvateľov mesta do plánovania a o kultiváciu vzájomného dialógu. Som presvedčený, že mesto by malo dávať obyvateľom jednoznačne najavo, že pre plánovanie, zlepšovanie a rozvoj miest sú relevantní a kľúčoví. Zrozumiteľná a otvorená komunikácia  prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov a spolupráca s komunitami a cirkvami sú nevyhnutné na budovanie dôvery. Budem podporovať osobný kontakt, stretnutia s občanmi a debaty. Počúvať študentov stredných a vysokých škôl. Presadzovať využívanie hlasovania cez stránky a aplikáciu mesta. Využívať nástroje ako odkazprestarostu.sk. Podporovať organizáciu otvorených súťaží a hackhatonov. Navrhovať  organizovanie a využívanie crowdsourcingu a intenzívnych workshopov pod záštitou mesta zameraných na riešenie konkrétnych problémov. (Viac nájdete o crowdsourcingu a hackathonoch v časti Smart City)

  • osobné stretnutia a debaty s obyvateľmi

  • hlasovania cez aplikáciu a stránku mesta

  • crowdsourcing, súťaže a hackathony

  • spolupráca s komunitami a cirkvami

  • budovanie a podpora občianskych rád

  • podpora mestkých študentských a žiackych rád

  • komunikácia cez viaceré mediálne kanályv

bottom of page